Uvjeti i uvjeti

OPĆE INFORMACIJE:

Rentals Dubrovnik d.o.o.

Gornji kono 69a

20 000 Dubrovnik

Hrvatska

PDV: HR29760106329

KONTAKT:

+385 95 756 8457

+385 20 416 163

info@rentalsdubrovnik.com

Uvjeti poslovanja navedeni u nastavku odnose se na sve rezervacije, narudžbe i plaćanja na ovoj web stranici. Molimo vas, da pročitate uvjete poslovanje prije rezervacije usluge ne bi došlo do nepotrebnih problema.

Opći uvjeti ponude usluga su dio ugovora između Rentals Dubrovnik d.o.o. , Gornji Kono 69a, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska, IBAN: HR29760106329  kao putničke agencije i putnika koji prihvaća ponuđenu uslugu. Sve što je navedeno u općim uvjetima poslovanja predstavlja pravnu obvezu za putnika i agenciju Rentals Dubrovnik d.o.o.Prilikom rezervacije usluge putnih potvrđuje da prihvaća navedene uvjete u svoje ime, ali i u ime ostalih putnika koji putuju s njim. Korištenjem ove stranice slažete s njezinim Uvjetima poslovanja.

  1. PROCES REZERVACIJE

Putnik uslugu rezervira ispunjajući online formu. Kupcem, smatramo svaku osobu koja je rezervirala najmanje jednu uslugu, unijela sve tražene informacije i podatke i poslala je putem web stranice. Sve cijene su izražene u eurima i finalne su, te je u njih uključen PDV.

Proces rezervacije započinje kada putnik izabere uslugu na web stranici. Nakon toga je potrebno popuniti sa svim traženim informacijama (ime, broj telefona, broj osoba i sl.). Putnik je dužan ostaviti podatke svoje web stranice, kako bi se proces rezervacije i završio. Nakon toga, na email će mu stići potvrda rezervacije sa svim potrebnim informacijama i detaljima o odabranoj usluzi (mjesto i vrijeme usluge, mjesto sastajanja, ime vodiča usluge i sl.). Potvrda rezervacije ujedno služi i kao ulaznica. Otkaz usluge je reguliran uvjetima otkaza prikazan kod svake usluge. Organizator usluge pruža uslugu prema informacijama i opisima objavljenim na stranici i koje su važeće u trenutku potvrde usluge, jedini izuzetci su okolnosti na koje nitko ne može utjecati kao primjerice (bolest, pandemija, potres, poplava, požar, rat, terorizam, štrajk i sl.).

Odgovornost agencije Rentals Dubrovnik d.o.o. je ograničena. Agencija neće preuzimati nikakvu odgovornost u vidu kašnjenja ili promjene rasporeda, pre bukiranosti smještaja, izleta, transfera, bolesti, smrti, vremenskim uvjetima, karantene, štrajkova ili nekog drugog razloga koji je izvan naše kontrole.

2. UVJETI PLAĆANJA

Uslugu koju rezervirate preko web stranice plaćate online sa kreditnom ili debitnom karticom. Agencija Rentals Dubrovnik putnikovu karticu tereti odmah nakon što je transakcija izvršena.

Kreditna odnosno debitna kartica se tereti u kunama (HRK), nacionalnoj valuti Republike Hrvatske. Iznos kojim se tereti kartica dobiva se konverzijom eura u hrvatske kune i to prema tečaju važećem na dan kupnje / rezervacije usluge. Iznos kojim se tereti kartica putnika pretvorit će se u nacionalnoj valutu zemlje iz koje dolazi putnik primjenjujući važeću tečajnu listu.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija Rentals Dubrovnik obvezuje se zaštiti osobne podatke putnika koristeći samo njegove najnužnije podatke potrebne za izvršenje odabrane usluge. Putnik će biti obaviješten o načinu na koji će se njegovi podaci koristiti. Putniku će se pružiti mogućnost da odabere način upotrebe njegovih osobnih podataka kao i slanje marketinških matereijala, ili pak želi da se njegovo ime makne s liste. Svi zaposlenici i partneri dužni su se pridržavati polike privatnosti.

4. ŽALBE

Žalbe se moraju podnijeti u pisanom obliku. Putnik je dužan podnijeti žalbu najkasnije 10 dana nakon izvršenja usluge. Nakon roka od 10 dana ne priznajemo žalbe i nismo dužni odgovoriti na njih. Agencija Rentals Dubrovnik je dužna u roku od 15 dana nakon što je zaprimila žalbu odgovoriti na istu.

Putnik žalbu može podnijeti na email: info@rentalsdubrovnik.com ili je poslati na adresu:

Rentals Dubrovnik d.o.o., Gornji kono 69a, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska.

5. PROMJENA UVJETA POSLOVANJA

Zadržavamo pravo promjene uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a sve u cilju poboljšanja kvalitete usluge i naše web stranice. Za sve informacije vezane uz Uvjete poslovanja kontaktirajte nas na email: info@rentalsdubrovnik.com ili na telefon: +385 95 756 8457.

 

 

hrCroatian